Nybygde skottbenkar i Mariestad i Sverige

Min kollega Tomas Karlsson underviser i snikring på bygghantverksprogrammet på Göteborgs universitet. Vi to har i fellesskap utvikla og drive bloggen Høvelbenk der vi har leita fram eldre høvelbenkar i Norden og arbeidd for å spreie den glade bodskapen til våre nordiske snikkarvener og andre interesserte. Tomas har forsvart si licentiatavhandling på Göteborgs universitet om snikring av fyllingsdører; Ramverksdörr – en studie i bänksnickeri. Der har han eit spesielt fokus på tradisjonelle arbeidsmåtar og korleis ein brukar arbeidsbenken i arbeidet. Tomas er såleis av dei fremste i Norden når det gjeld fagkunnskap om arbeidsbenkar i snikkarhandverket. Det er difor ekstra gledeleg at Tomas har teke initiativ til at studentane på bygghantverksprogrammet i Mariestad har bygd nye skottbenkar som skal nyttast i undervisninga i tida framover.

Studentane på bygghantverksprogrammet i Mariestad snikrar skottbenk under leiing av Tomas Karlsson og Patrik Jarefjäll. Foto: Tomas Karlsson

Eg har ikkje opplysningar om kva dei har teke utgangspunkt i for utforminga av benkane. Det finnast noko dokumentasjon på skottbenkar i Sverige, men ikkje på langt nær så mykje som det vi har i Noreg. Ut frå biletet over kan det sjå ut som om det er henta inspirasjon frå skottbenkbukkane dei har hatt frå før i Mariestad og også henta inspirasjon frå ulike norske benkar?

Forfattar: Roald Renmælmo

Snikkar med fokus på handverkstradisjon og handverktøy. Universitetslektor og PhD stipendiat på NTNU i Trondheim. Eg underviser på tradisjonelt bygghandverk og teknisk bygningsvern og restaurering.

3 tankar på “Nybygde skottbenkar i Mariestad i Sverige”

 1. Just this morning I stumbled across your blood and I cannot put it down. I really like the traditional Skottbenk and I intend on building one for use in my shop. I am curious as to where someone in the United States can purchase the types of planes that were shown in use with a Skottbenk.

  Likar

  1. Thank you. It is very nice to read that you are planning to build a skottbenk. I am not aware of any new skottbenk i USA?

   The two man planes for use on skottbenk are usually user made. I would think it would be easy for some of the modern planemakers in USA to make some for you. The plane used for jointing edges are called «skottokse» in Norwegian. The body of the plane are made very similar to a Fore Plane, but with different handles.

   I have posted 11 blog posts about how to make plow planes for the skottbenk.
   https://skottbenk.com/category/golvbord/snikring-av-golvplogar/

   Here it is explaned (in Norwegian) how to make handles for this kind of planes.

   There could also be planemakers in Norway who could make planes for you? Peter Brennvik, Trond Oalann, Jarle Hugstmyr, Jon Selsjord and Thor-Aage Heiberg are making this kind of planes.

   Likar

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: